08.01.18.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2018. godinu

Istarska županija, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove, poziva udruge koje su programski usmjerene na provedbu međunarodnih aktivnosti, te pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, da se prijave na Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2018. godinu.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekte iz sljedećih prioritetnih područja:

a) Prioritetno područje I. – međunarodne aktivnosti udruga,

b) Prioritetno područje II. - sufinanciranje projekata udruga odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje.

Prioritetno područje I. obuhvaća sljedeće aktivnosti udruga:

  • umrežavanje udruga s međunarodnim udrugama,
  • edukaciju članova udruga u inozemstvu na temu politika Europske unije te pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje,
  • sudjelovanje članova udruga na međunarodnim događanjima s ciljem promicanja istarskog kulturnog identiteta

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos 30.000,00 kuna. Navedeni limiti vrijede za oba prioritetna područja koja su predmet ovog Javnog poziva.

Rok za podnošenje prijava projekata po ovom Javnom pozivu je 30 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Istarske županije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a završava 2. veljače 2018. godine.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postavljati isključivo elektroničkom putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: interregional(at)istra-istria.hr , najkasnije 10 dana prije isteka Javnog poziva.

Svu natječajnu dokumentaciju i kompletan Javni poziv možete preuzeti ovdje.