10.01.18.

Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije

Istarska županija,  Upravni odjel za održivi razvoj poziva udruge koje su programski usmjerene na očuvanje pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije, da prijave svoje projekte na Javni natječaj za financiranje projekata udruga koje se bave očuvanjem pomorske baštine i tradicije na području istarske županije.

U Proračunu Istarske županije - razdjel Upravnog odjela za održivi razvoj za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna za projekte koji se odnose na očuvanje pomorske baštine i tradicije na području Istarske županije, a za sljedeća prioritetna područja:

  • Građenje i rekonstrukcija tradicijskih plovila
  • Tradicijske manifestacije i događanja
  • Unapređenje turističke ponude destinacije ulaganjem u očuvanje tradicijske pomorske baštine.

Najniži iznos koji se može dodijeliti po projektu je 5.000,00 kuna, a najviši iznos koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna po projektu. Rok za podnošenje prijava projekata po ovom Natječaju je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Istarske županije i Ureda za udruge, a završava 02. veljače 2018. godine. Prijavitelj može podnijeti više od 1 prijave, ali samo po jednu prijavu po prioritetnom području. Prijavitelj može istovremeno biti partner u drugoj prijavi.

Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: promet(at)istra-istria.hr do 10 dana prije isteka natječaja.

Više informacija potražite ovdje.