12.01.18.

Javni natječaj za financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2018. godinu

Istarska županija,  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, poziva udruge i ustanove, koje su programski usmjerene na zdravstvenu i socijalnu djelatnost te obavljaju poslove kojima se rješavaju postojeći problemi od interesa za Istarsku županiju, da se prijave na ovaj natječaj za financiranje projekata udruga i ustanova iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Istarskoj županiji za 2018. godinu.

Područje I: Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti 

Pod-područja:

 1. Promocija zdravih životnih stilova, preventivni programi i rano otkrivanje rizičnih čimbenika za nastanak kardiovaskularnih bolesti
 2. Preventivni programi i rano otkrivanje zloćudnih bolesti

Područje II: Mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji 

Pod-područja:

 1. Promicanje mentalnog zdravlja i socio-emocionalnog učenja djece i mladih
 2. Prevencija ranog pijenja alkohola
 3. Podrška savjetovalištima za djecu i mlade pod povećanim rizikom
 4. Jačanje roditeljskih kompetencija (provedba programa za podršku roditeljstvu, podrška provoditeljima i edukacija novih voditelja programa)
 5. Održivost i razvoj usluga savjetovanja za obitelji (podrška postojećim i novim savjetovalištima)
 6. Stručna podrška pružateljima usluga
 7. Senzibilizacija opće i stručne javnosti o značaju rane intervencije i provedba programa ciljane podrške roditeljima i djeci
 8. Održivost i razvoj podrške žrtvama nasilja u obitelji i nasilja među djecom
 9. Prevencija ovisnosti i rehabilitacija liječenih ovisnika

Područje III: Koordinacija razvoja i pružanja socijalnih usluga u zajednici 

Pod-područja:

 1. Boravak (poludnevni ili cjelodnevni) za starije osobe i/ili osobe s invaliditetom
 2. Skraćeni boravak, igraonice, klubovi za starije osobe i/ili osobe s invaliditetom
 3. Organiziranje slobodnih aktivnosti za starije osobe i/ili osobe s invaliditetom
 4. Rehabilitacija za starije osobe i/ili osobe s invaliditetom
 5. Savjetovanje i pomaganje starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom
 6. Psihosocijalna podrška starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom
 7. Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici za starije osobe i/ili osobe s invaliditetom
 8. Potpora deinstitucionalizaciji
 9. Drugi oblici pomoći i podrške starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom

Ostala područja i pod-područja

Područje IV: Ostali projekti od značaja za socijalnu skrb   

Pod-područja:

 1. Promocija volontarijata i organiziranje volontera
 2. Poboljšanje kvalitete institucionalne skrbi (za sve korisničke skupine)
 3. Programi psihosocijalne zaštite za skupine kojima prijeti rizik socijalne isključenosti
 4. Socio-zdravstvena podrška borcima NOR-a i braniteljima iz domovinskog rata

Područje V: Ostali projekti od značaja za unapređenje zdravlja građana

Pod-područja:

 1. Palijativna skrb
 2. Provođenje transplantacijskih programa
 3. Ostali projekti za unapređenje zdravlja

Najmanji predviđeni iznos po projektu iznosi 5.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava projekata po ovom Natječaju je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Istarske županije i Ureda za udruge, a završava 05. veljače 2018. godine.

Više informacija i natječajnu dokumentaciju preuzmite  ovdje.