30.10.06.

Predstavljanje ROP-a na seminaru u Roveretu

Na seminaru, koji je od 23. do 27. listopada održan u talijanskom gradu Rovereto, djelatnica IDA-e prestavila je ROP Istarske županije

Tema seminara bila je "Kreiranje strategije razvoja gradova i regija" a sudionici seminara, među kojima i djelatnica IDA-e, predstavili su strategije razvoja gradova, regija ili pak država iz kojih dolaze.

Seminar je održan u organizaciji Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) i Local Economic Employment Development Programme (LEED).