21.05.07.

Održana Skupština IDA-e

U radu Skupštne sudjelovao je istarski podžupan Marin Brkarić, gradonačelnici istarskih gradova te direktor IDA-e Darko Lorencin.

Na današnjoj, redovnoj Skupštini IDA-e prihvaćen je izvještaj o finacijskim rezultatima poslovanja za 2006. godinu. Također, predstavljene su informacije o realizaciji Programa rada za 2007. godinu te je donesena Odluka o osnivanju trgovačkog društva Istarski velesajam d.o.o..