20.04.07.

U IDA-i održana radionica o IPA-i

Druga radionica u sklopu izrade novog Operativnog programa IPA - "Jadranska prekogranična suradnja" 2007-2013. održana je 19. travnja

Na radionici su sudjelovali predstavnici hrvatskih jadranskih županija te članovi Međuministarske radne skupine za izradu novog Operativnog programa "IPA-Jadranska prekogranična suradnja".

Program IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013 nastavak je "Jadranskog programa za susjedstvo"-INTERREG IIIA koji završava ove godine.