14.03.17.

Koordiniranim regionalnim razvojem do uspješnih projekata u Istarskoj županiji

Više od 40 sudionika prisustvovalo je u utorak, 14. ožujka 2017. godine na Info danu  na temu Europskih strukturnih i investicijskih fondova kao prilike za razvoj Istarske županije, koji se provodi u sklopu projekta Tehničke pomoći Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Istarske razvojne agencije, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Na info danu su predstavnici  IDA-e, Istarske županije, Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva te predstavnici Ministarstva poljoprivrede predstavili mogućnosti  planiranja te korištenja ESI fondova za lokalne razvojne projekte u Istarskoj županiji.

Pametno strateško planiranje, umrežavanje i zajednički rad svih ključnih potpornih institucija i dionika na području Istarske županije ključ su budećeg razvoja projekata i uspješnog korištenja financijskih sredstava iz ESI fondova za Istarsku županiju, istaknula je predstavnica Istarske razvojne agencije, institucije koja je sada uspješno provela 35 EU projekata ukupne vrijednosti veće od 45 milijuna eura.

Patrizia Bosich, pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije predstavila je mogućnosti za razvoj i suradnju javnih institucija u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., dok je Helga Možé Glavan, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije govorila o mogućnostima financiranja projekata iz Europskog socijalnog fonda.

Ivan Ciprijan, voditelj Odjela za lokalne inicijative i razvoj ruralnih područja pri Ministarstvu poljoprivrede, i Amin Rašid iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju predstavili su mogućnosti ulaganja  u okviru mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Natječaj, ukupne vrijednosti 50 milijuna eura, otvoren je do 18. svibnja 2017. godine, a prihvatljivi korisnici su: jedinice lokalne samouprave (JLS), trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a, javne ustanove neprofitnog karaktera, udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo, vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.