27.11.17.

IDA u novom projektu QneST ulaže u sustav brendiranja lokalnih proizvoda s ciljem održivog razvoja turizma

Istarska razvojna agencija krenula je u provedbu novog projekta – QneST - „Quality Network on Sustainable Tourism“, koji je odobren za financiranje u sklopu jadransko-jonskog programa Interreg V-B ADRION.

Cilj projekta je unaprijediti i valorizirati značajke kulturne, tradicionalne i ekološke baštine jadransko-jonskog područja kroz realizaciju transnacionalnog modela između javnih i privatnih dionika, pružatelja usluga u turizmu, obrtnika, sektorskih stručnjaka, lokalnih zajednica, institucija i kulturnih, društvenih i ekoloških udruga te kroz projekt unaprijediti proces brendiranja proizvoda, usluga i  same turističke destinacije.

Vodeći partner projekta je talijansko Sveučilšte iz Salenta dok su ostali partneri: iz Grčke Gospodarska komora Xanthi i Tehnološki institut Epirus, iz Italije Unioncamere del Veneto te udruga Labirinto, iz Slovenije Univerza na Primorskem te  iz Crne Gore Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća. 

Predviđena ukupna vrijednost projekta je 1.325.662,95 EUR od čega je IDA-i namijenjeno 180.000,00 EUR pri čemu se iz EU sufinancira  85% iznosa.

Naglasak je u projektu ponajprije stavljen na aktivnosti:

-brendiranje lokalnih proizvoda

-osnivanje i promociju mreže koja će djelovati na području održivog turizma pomoću partnera u projektu

-dizajniranje i promociju inovativnih tematskih ruta

-uspostavljanje nove online platforme s ciljem dostupnosti informacija za korisnike.

Direktor Istarske razvojne agencije, dr.sc. Boris Sabatti pojasnio je kako će se realizacijom projekta te uz pomoć suradnje projektnih partnera omogućiti valorizacija najboljih praksi u pogledu brendiranja lokalnih proizvoda i razvoja novih turističkih proizvoda, što je odličan način daljnjeg razvoja sustava IQ – Istrian Quality – Istarska kvaliteta.

Suradnjom partnera, lokalnih zajednica, institucija te udruga koje se bave okolišem i kulturom na područjima gdje će se provoditi projekt, osmislit će se novi sadržaji te rute koje povezuju obalu s unutrašnjošću, novi proizvodi  i novi doživljaji, a sve s ciljem rješavanja pitanja sezonalnosti turizma na području gdje se provodi projekt.

Sabatti dalje navodi kako će dodatno ulaganje i nadogradnja projekta IQ - Istarska kvaliteta  putem projekta QneST značiti brendiranje Istre kao regije kvalitete, regije autohtonih proizvoda, tradicijskih vrijednosti, koji jamče izvornost i izvrsnu kvalitetu.

Oznaka IQ – Istrian Quality prije svega obuhvaća poljoprivredne proizvode, ali plan je širenja i na ugostiteljske objekte, materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu te proizvodne pogone u slijedećim fazama.  Ista donosi čitav niz koristi za kupca, kojemu se jamči izvornost i izvrsna kvaliteta proizvoda, ali i za proizvođače, putem objedinjenog marketinga jedinstvene oznake, zajedničke promocije, grupiranja najboljih proizvođača, poticanja na izvrsnost te drugih financijskih benefita koji se namjeravaju realizirati u nastavku projekta.