01.12.16.

Održana Završna konferencija projekta HIVES

Dana 29. i 30. studenoga 2016. održana je Završna konferencija projekta HIVES u talijanskom gradu Teramu na kojoj su sudjelovali i predstavnici IDA-e. Domaćin i organizator Konferencije bilo je Sveučilište Teramo kao vodeći partner projekta, a među ostalim partnerima uz IDA-u nalaze se i  Regija Marche, Fakultet politehnike regije Marche, Punto Europa Konzorcij Cope, Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj (BIH), Gospodarska komora Chieti i Univerzitet Donja Gorica. Projekt HIVES (High level Innovation for a Value-driven Exploitation of a joint S 3 in the Adriatic area) odobren je za financiranje u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007-2013, ciljanog natječaja Europske strategije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).

Glavni je cilj projekta HIVES je kapitalizacija stečenog iskustava iz već provedenih projekata u sklopu programa Jadranska prekogranična suradnja kroz razmjenu i usklađivanje relevantnih podataka vezanih na četiri prioritetna stupa EUSAIR strategije. Na taj način povećava se dugoročan utjecaj prekogranične suradnje kroz razmjenu podataka i informacija o istraživanjima, tehnologijama i poslovnim mogućnostima u području Strategija pametnih specijalizacija (S3). Ukupan budžet projekta iznosi 1.050.000,00 EUR dok je IDA-i namijenjeno 90.000,00 EUR od kojih EU sufinancira 85 %.

Projekt HIVES nastao je na temelju postojeće platforme NEXT IS, koja služi kao kanal za razmjenu znanja, tehnologija i iskustava te kao alat za financiranje poduzetničkih ideja i javno-privatnih projekata. Navedeno predstavlja direktan odgovor na suvremene zahtjeve tržišta te je dobar alat za razvoj budućih naraštaja kao konkurentne radne snage i kao i za razvoj inovacija u gospodarstvu na međunarodnoj razini. Time je stvorena podloga za povećanje broja razvojno-istraživačkih projekata, s naglaskom na one u realnom sektoru i one koje provode javne institucije za istraživanje i razvoj u suradnji s gospodarstvom.