28.06.17.

Otvorena kreditna linija "Poduzetnik – Istarska županija 2017."

Istarski župan mr.sc. Valter Flego i direktor Istarske razvojne agencije dr.sc. Boris Sabatti, potpisali su ugovor o ustanovljenju nove kreditne linije za istarske male i srednje poduzetnike vrijedne 60 milijuna kuna. Ugovori su potpisani s Erste bankom, Privrednom bankom Zagreb, Raiffeisen bankom te Istarskom kreditnom bankom Umag. Krediti će se dodjeljivati ili za nove investicije ili za trajna obrtna sredstva, a kod obje je namjene maksimalni iznos kredita 1,5 milijuna kuna. Kamate za ove kredite, u iznosu od 1,92 do 2,80 posto, trenutačno su najpovoljnije na financijskom tržištu, a korisnici tih kredita mogu biti mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge.


Sve operativne poslove voditi će Istarska razvojna agencija, za informacije o kreditnim linijama  zainteresirani se mogu javiti na broj telefona 052/ 381900 ili putem e-mailova: edo.cetina(at)ida.hr ili alek.dragojevic(at)ida.hr