27.01.14.

Pilot projekt "Extraordinary education" - Poduzetničko obrazovanje u Istri

PROJEKT UKLJUČUJE 60 SUDIONIKA
U Istarskoj županiji danas je predstavljen pilot projekt „Extraordinary education“ – poduzetničko obrazovanje u Istri. Na konferenciji su projekt predstavili Viviana Benussi, zamjenica župana Istarske županije, Ticiana Trošt, predstavnica Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Pula, dr.sc.Boris Sabatti, direktor Istarske razvojne agencije i prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović dekanica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Poticaj za projekt su bile žene, ali ne samo one nego poticanje poduzetništva u vrijeme recesije i ekonomske krize. Projekt je podjeljen u tri dijela. Pilot projekt uključivanja u poduzetništvo uključuje 60 sudionika, 20 učenica i učenika završnih razreda srednjih škola, 18 studentica i studenata završne pete godine Fakulteta ekonomije i turizma i 20 nezaposlenih žena .

U projekt je uključena i međunarodna MADI grupa koja ima svoje sjedište u Zagrebu, a voditeljica projekta biti će uspješna poduzetnica i svjetski poznata predavačica Madi Sharma, koja je ujedno i vlasnica greupe. Madi će održati edukaciju na temu poticaja poduzetništva u Istri. Radionica je besplatna a organizirana je u suradnji Istarske županije i Povjerenstva za ravnopravnost spolova u suradnji sa Fakultetom ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Pula, Istarskom razvojnom agencijom i međunarodnom MADI Grupom. Edukacija će trajati ukupno pet dana

Cilj ovog projekta je uvesti poduzetništvo i razvoj poduzetničkog duha u obrazovanje, naglašavajući prilike koje nudi poduzetništvo kao i samozapošljavanje.

Prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović istaknula je kako se Fakultet uključio u ovaj projekt jer smatra da bilo koji drugačiji način edukacije uz onaj formalni može pridonjeti razvoju poduzetništva. Svakako se nada da će ovaj projekt potaknuti samozapošljavanje kod studenata koji će uskoro završiti svoje obrazovanje.

Dr.sc. Boris Sabatti, direktor Istarske razvojne agencije istaknuo je kako imamo  specifičnu situaciju kada govorimo o ravnopravnosti spolova jer veći postotak žena, njih 60% dolazi na edukativne programe. Kasnije se taj postotak smanjuje, kod zahtjeva kredita i ulaska u poduzetničke inkubatore. Sabatti je istaknuo da ukoliko bude neki dobar poduzetnički projekt ili ideja koja je proizašla iz ove edukacije da će biti prihvaćena i potaknuta od strane Istarske razvojne agencije.

Ticiana Trošt, predstavnica Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Pula, istaknula je kako su se u projekt uključili na poziv Istarske županije, Povjerenstva za ravnopravnost spolova. Zadovoljni su jer se radi na poticanju poduzetničke klime, kroz edukaciju koja je vrlo bitna.

Na kraju edukacije svi će polaznici moći prezentirati svoju poduzetničku ideju na sajmu HGK Županijske komore Pula: „Histria – izložba hrane i pića“, koji će se održati u Domu hrvatskih branitelja u Puli, od 6. do 8. veljače 2014, a sudjelovati će na međunarodnoj konferenciji „Poduzetništvo kao rješavanje krize“, koja će se održati 8.2. u Puli, te će na kraju dobiti Certifikate o polasku edukacije.

Link na članak ovdje.