07.11.17.

IDA na Razvojnom forumu Jadranske Hrvatske

Dr.sc. Boris Sabatti zajedno sa suradnicima sudjelovao je na Razvojnom forumu Jadranske Hrvatske, gdje je dobio uvid u ključna razvojna pitanja i razvojne potencijale, ključne gospodarske grane i pokretače razvoja, kao i starteške razvojne projekte županija na području Jadranske Hrvatske. Razvojni forum Jadranske Hrvatske organiziralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u Splitu, a cilj je Foruma bio upoznati župane i ravnatelje razvojnih agencija s konceptom i dinamikom izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Razvojni je forum informirao predstavnike regionalne razine o ulozi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku izrade Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine, omogućio razmjenu mišljenja i stavova o budućem razvoju Republike Hrvatske te omogućio priliku za iznošenje dugoročnih vizija razvoja županija.