27.03.18.

Skupština Istarske županije usvojila Županijsku razvojnu strategiju do 2020 g.

Županijska razvojna strategija do 2020. godine, krovni strateški dokument razvoja Istarske županije, za čiju je koordinaciju izrade bila zadužena Istarska razvojna agencija, usvojena je dana 26. ožujka 2018. godine u Pazinu, na 10. sjednici županijske Skupštine.

Direktor Istarske razvojne agencije, dr.sc. Boris Sabatti  naveo je kako je ŽRS IŽ do 2020. godine jedan sveobuhvatan strateški dokument u čiju je izradu bio uključen velik broj  relevantnih razvojnih dionika i stručnjaka Istarske županije te se svima zahvalio na doprinosu u izradi dokumenta.

Strateški okvir razvoja koncipiran je sa 4 glavna cilja, 15, prioriteta/podciljeva i 57 mjera, osmišljenih uz participativan pristup kako bi se razvoju Istarske županije dao dodatan zamah, u korak s najrazvijenijim europskim regijama, jer jedino je to prava mjera za usporedbu, naveo je Sabatti.

Glavni ciljevi  razvoja su usmjereni na: povećanje gospodarske konkurentnosti, razvoj ljudskih resursa i visoku kvalitetu života, jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima te razvoj te očuvanje i promoviranje istarskog identiteta.

Župan Flego je naglasio kako strategija 'vidi' Istarsku županiju kao autonomnu, modernu, otvorenu i gospodarski konkurentnu regiju prepoznatljive kulturne i prirodne baštine te visoke kvalitete života u okvirima uravnoteženoga i održivog razvoja. Dodao je da ta vizija predstavlja dugoročan i stabilan plan te  da će poslužiti kao dobra podloga za sljedeće  programsko razdoblje, posebice u vezi s financiranjem projekata iz europskih fondova do 2027. godine.

Ključna područja Županijske razvojne strategije Istarske županije do 2020. godine odnose se na ulaganje u ljudske resurse kroz obrazovanje u skladu s trendovima i potrebama tržišta rada, ulaganje u gospodarstvo s naglaskom na digitalizaciju, inovacije i primjenu novih tehnologija te jačanje širokopojasne infrastrukture, održivi razvoj turizma te Istru kao zelenu regiju, kao stabilnu i sigurnu regiju", poručio je župan.