06.09.18.

Istarskoj razvojnoj agenciji i METRIS-u 6 milijuna kuna

U srijedu, 5. rujna 2018. godine je održana konferencija za novinare na kojoj je istarski župan Valter Flego predstavio rezultate javnog poziva na dostavu "standard" projektnih prijedloga u sklopu Programa INTEREEG V-A ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. na području Istarske županije.

Od ukupno 50 odobrenih projekata, subjektima s područja Istre odobreno je njih 17, što iznosi visokih 36%. Na javni poziv mogla su se prijaviti područja na Jadranu iz Hrvatske i Italije, odnosno 25 talijanskih pokrajina i 8 hrvatskih županija.

Istarskoj razvojnoj agenciji – IDA d.o.o. i njenoj ustanovi METRIS su u sklopu predmetnog natječaja programa INTERREG V-A Italija – Hrvatska odobrena 4 projekta za financiranje.

Njihova ukupna vrijednost je u zbiru 62,4 milijuna kn, pri čemu je IDA-i te METRIS-u kao partnerima odobreno ukupno 6 milijuna kn.