07.12.18.

IDA predstavila „coworking“ polaznicima Start-Up akademije

U sklopu Start – Up akademije održane od 4. - 6. prosinca u prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice Pula, Istarska razvojna agencija održala je prezentaciju na temu „Institucionalna podrška poslovanju“ tijekom koje je osim djelokruga rada IDA-e i aktualne podrške putem inkubatora i kreditnih linija, polaznicima predstavljen i projekt „Coworking Pula“ koji će se provesti u sklopu integriranih teritorijalnih ulaganja na urbanom području Pula.

Svi prisutni su imali priliku čuti nešto više o planiranim aktivnostima i uslugama koje će biti dostupne nakon rekonstrukcije zgrade Mehanike i uspostave poduzetničkog centra.

Važno je istaknuti kako su poduzetnici i ostali sudionici koji su u sklopu akademije razvijali svoju poduzetničku ideju ispunili anketu koja Istarskoj razvojnoj agenciji pomaže za planiranje budućih aktivnosti.

Ovim putem se u svrhu što bolje analiza rezultata pozivaju svi poduzetnici da ispune anketu kako bi budući coworking centar zadovoljio potrebe potencijalnih korisnika.