13.10.06.

Nastavak ciklusa seminara za male i srednje poduzetnike

Drugi, od predviđena četiri ciklusa seminara, odvijat će se od 23. do 27. listopada u prostorijama IDA-e, na adresi Mletačka 12/IV.

U okviru Klastera znanja i razvoja, od 23. do 27. listopada u vremenu od 13 do 18 sati, u prostorijama IDA-e odvijat će se pet jednodnevnih radionica.

Seminari će se odvijati u organizaciji MICRO edukacije i IDA-e, a namijenjeni su tvrtkama koje se bave proizvodnom djelatnošću. U sklopu seminara redom će biti obrađene slijedeće teme: Upravljanje procesima unutar tvrtke, Implementacija ISO standarda, Izvješća u komunalnim poduzećima, Rezanje troškova i Rad s ključnim kupcima.

Započni download datotekeRaspored održavanja i detaljniji opis seminara