20.09.16.

Objavljen natječaj Razvoj poslovne infrastrukture

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj Razvoj poslovne infrastrukture s ciljem ulaganja u poduzetničko poslovnu infrastrukturu. Natječaj će biti otvoren do 31. prosinca, 2016.

Cilj natječaja: Razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava, poticanjem ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za proširenjem postojeće ili za novom poduzetničkom infrastrukturom. Poboljšanje dostupnosti poduzetničko poslovne infrastrukture MSP-ovima u svrhu njihovog olakšanog rasta i razvoja s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.

Prihvatljivi prijavitelji su Jedinice lokalne/područne (regionalne) samouprave  i Poduzetničke potporne institucije, u javnom ili privatnom vlasništvu (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori, poslovni parkovi i znanstveno-tehnološki parkovi) koje moraju biti upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture.

Prihvatljive aktivnosti moraju biti vezane za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj opremanje i/ili izgradnju/rekonstrukciju nove tj. postojeće poduzetničko poslovne infrastrukture. Pod prihvatljive troškove spadaju:

  • Troškovi izgradnje/rekonstrukcije i/ili opremanje poduzetničke infrastrukture (priprema zemljišta, krčenje zemljišta, gradnja, rekonstrukcija, modernizacija, nabava opreme, strojeva, alata, radnih vozila, troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja, itd.)
  • Troškovi upravljanja projektom
  • Troškovi vidljivosti projekta
  • Nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti iznosi 200.000 kn, a najviši iznos potpore je 20.000.000 kn.

Ukupni troškovi investicije ne smiju premašiti 20.000.000 eura. 

Dodatne informacije potražite ovdje.