30.09.16.

Završio EU projekt Smart Inno

Povodom završetka EU projekta Smart Inno (IPA Adriatic CBC program 2007-2013.) održana je  konferencija za medije od strane Istarske razvojne agencije - IDA d.o.o. i Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a cilj je bio informirati javnost o provedenim projektnim aktivnostima te postignutim rezultatima.

Istarska razvojna agencija opremila je i otvorila Centar za popularizaciju znanosti i inovacije Istarske županije u mjesecu svibnju 2015. godine koji se nalazi u središtu Pule, na Usponu Frana Glavinića, te uspješno djeluje u prvih godinu dana rada izjavio je direktor IDA-e dr.sc. Boris Sabatti. Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. omogućila je nabavu opreme za opremanje novoosnovanog Centra u sklopu europskog projekta Smart Inno (Program Jadranske prekogranične suradnje -IPA II).

U svojih prvih godinu dana postojanja Centar funkcionira tako da se svi zainteresirani profesori fizike iz osnovnih i srednjih škola s područja Istarske županije mogu javiti u Centar te u suradnji sa mentorima odraditi praktični dio nastave na opremi koja se nalazi u Centru. Takav pristup nastavi potiče mlade da svoju prirođenu znatiželju i interes pretvore u ljubav prema znanosti i istraživanju. Od početka rada Centra (tijekom 2015./2016. školske godine) praktičnu nastavu odradilo je 1400 učenika sa preko 160 radnih sati iz različitih škola s područja Istarske županije. Namjera je da se u konačnici što više djece školuje na tehničkim i prirodoslovnim fakultetima te da im se potakne želja da jednog dana postanu istraživači ili znanstvenici, odnosno inovatori, jer samo ulaganje u istraživanje i razvoj mogu dati dodanu vrijednost razvoju te posljedično osigurati ekonomsku održivost društva.

Prof.dr.sc. Danijela Križman Pavlović, Dekanica Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli napomenula je kako je u studenome 2013. godine započeo projekt SMART INNO u okviru IPA CBC Adriatic programa, ukupne vrijednosti više od 5 milijuna eura. Nositelj projekta je Provinicia di Rimini, a na projektu je angažirano 18 partnera, među kojima su Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (FET) i Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. Projektni partneri su razvojne agencije, obrtničke i gospodarske komore, tehnološki centri, tehnološki parkovi i konzultantske agencije iz Italije, Grčke, Slovenije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, i Crne Gore.

Alek Dragojević, stručni suradnik IDA-e predstavio je Smart Inno platformu kreiranu u okviru radnog paketa koji je koordinirala IDA: „Adriatic Ionian Business Innovation Network (http://www.adriaticinnovationhub.com), koja se sastoji od tri glavne sekcije: „Innovation Map“, „Talents & Courses“ i „Funding“. Mapa inovativnih dionika nalazi se u prvoj sekciji; druga sekcija korisnike informira o dostupnim aktualnim edukacijama i poslovnim usavršavanjima, dok je treća sekcija zamišljena kao mjesto dijaloga i interakcije poslovnih anđela i start-upova.

Jedna od najvažnijih projektnih aktivnosti za FET bila je međunarodna znanstvena konferencija „European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy“, održana 21. - 23. svibnja 2015.  u Puli (Hotel Park Plaza Histria) i organizirana u suradnji s IDA-om. Na konferenciji je oko 90 znanstvenika izložilo svoje radove u 15 znanstvenih sesija, na temu inovacija i poduzetništva, s naglaskom na društveno poduzetništvo i društvene inovacije. U fokusu rasprave bili su učinci ekonomske politike u kontekstu perspektiva razvoja EU. Glavni govornici bili su istaknuti članovi međunarodne znanstvene zajednice. Izdana je i monografija koja sadrži 34 znanstvena rada ukupno 68 autora.

Kristina Hlavati, Smart Inno projektna asistentica sa Sveučilišta (FET) predstavila je edukacijski program „Katalog poduzetničkih ideja“, koji je uspješno osmišljen i izveden dvije godine zaredom s ciljem promoviranja poduzetničke kulture među mladima.