30.09.16.

U IDA-i dvodnevna radionica „e-Poslovanje za male i srednje poduzetnike“

U Istarskoj razvojnoj agenciji – IDA d.o.o. od 29. do 30. rujna 2016. godine održala se dvodnevna radionica „e-Poslovanje za male i srednje poduzetnike“ kao završna aktivnost Istarske razvojne agencije u okviru projekta Smart Inno.

Projekt Smart Inno započeo je u studenome 2013. godine u okviru IPA CBC Adriatic programa, ukupne vrijednosti više od 5 milijuna eura. Nositelj projekta je Provinicia di Rimini, na projektu je angažirano 18 partnera, među kojima su Istarska razvojna agencija- IDA d.o.o. i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (FET). Kao završna aktivnost Istarske razvojne agencije danas je započela besplatna dvodnevna radionica „e-Poslovanje za male i srednje poduzetnike“.

Radionici se odazvalo dvadesetak poduzetnika koji žele naučiti nešto više o metodama, alatima i prednostima elektroničkog poslovanja i trgovanja te primjeni e-poslovanja u praksi. Polaznici radionice prvi će dan odraditi teorijski dio, a drugi dan biti će baziran na praktičnom radu na računalu, s ciljem konkretnog podizanja znanja i vještina o uvođenju e-Poslovanja u redovno poslovanje. Radionica je namijenjena pojedincima koji se žele uključiti u svijet Internet poslovanja, ali i onima koji su već jednim dijelom operativno uključeni u Internet poslovanje te svoja znanja žele proširiti. Polaznici neće dobiti samo odgovore na spomenutu tematiku već će ih se i naučiti različitim tehnikama potrebnim za samostalno obavljanje zadataka.

Radionicu vodi g. Siniša Begović, MBA, koji se kroz svoju dugogodišnju menadžersku karijeru konstantno usavršava i radi na kompleksnim e-commerce i e-business sustavima s usmjerenjem na poslovni, idejni i funkcionalni aspekt. Sudjelovao je u stvaranju velikog broja e-projekata, pa tako i prvog WebShop-a u Hrvatskoj s integriranim kartičnim plaćanjem. Autor je više desetaka stručnih članaka, te je koautor knjige o e-Poslovanju.

Ovom radionicom završava EU projekt Smart Inno (IPA Adriatic CBC program 2007.-2013.) kroz kojeg su Istarska razvojna agencija i Sveučilište Jurja dobrile u Puli provele razne aktivnosti od osnivanja i opremanja Centra za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije, organizacije međunarodne znanstvene konferencije „European Union Future Perspectives: Innovation, Entrepreneurship and Economic Policy“, sudjelovanja u stvaranju Smart Inno platforme, kreiranja i provedbe  edukacijskog programa „Katalog poduzetničkih ideja“ do raznih edukativnih i informativnih radionica namijenjenim poduzetnicima, obrtnicima i studentima.