SMART INNO

Projekt SMART INNO, Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic  kandidiran je u okviru drugog natječaja Programa IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007-2013 a započeo je sa provedbom 1. studenog 2013. godine.

Nositelj projekta je Provincija Rimini a ostali partneri u projektu su Istarska razvojna agencija, Unioncamere del Veneto, Friuli Innovazione, Znanstveni park Technopolis, SIPRO Ferrara, Agencija za inovacije Pesaro, Direkcija za razvoj malih i srednjih poduzeća Crna Gora, Regionalna privredna komora Užice, Privredna komora Srbije, RRA Notranjsko kraške, RRA Koper, Primorski tehnološki park Nova Gorica, LIR Banja Luka, Sveučilište Juraj Dobrila Pula, Atlantis Consulting, E.R.F.C. Grčka, AULEDA Albanija.

Aktivnosti kroz projekt Smart inno odvijale su se kroz 34 mjeseca trajanja projekta, projekt je završio 30. rujna 2016. godine.

Ukupna vrijednost projekta je 5.046.560,64 EUR, od čega je IDA-i namijenjeno 227.245,52 EUR.  Od navedenih 227.245,52  EUR, EU sufinancira 85 %, odnosno 193.158,67   EUR, dok sufinanciranje od strane IDA-e iznosi 15 %, odnosno 34.086,82 EUR. 

Glavni cilj projekta bio je  poboljšati i povećati inovacijski potencijal Jadranskih regija kroz povezivanje institucija s obje strane Jadrana, kroz razvoj strategija pametnih specijalizacija, osnivanje Jadranske prekogranične mreže anđela.

Aktivnosti IDA-e unutar projekta su:

  • priprema i implementacija projekta
  • osnivanje i opremanje Centra za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije http://www.cpzi.eu/index.php?id=542
  • promocija suradnje između istraživačko razvojnih institucija i MSP-a
  • izgradnja mreže poslovnih anđela
  • koordinacija radnog paketa broj 4 gdje je uspostavljena Smart inno platforma http://www.adriaticinnovationhub.com/
  • organizacija workshopa inovativnih SME-a, akademskih istraživača, institucija

http://www.smartinno.eu/