BLUETECH

Projekt BLUETECH (Bluetech Adrion Cluster) sufinanciran je unutar Ciljnog poziva za kapitalizaciju projekata u sklopu Europske strategije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) IPA Adriatic CBC programa 2007-2013, Prioritetne osi 1.: Ekonomska, društvena i institucionalna suradnja, Mjere 1.1.: Istraživanje i inovacije.                                                                  

Glavni je cilj projekta BLUETECH je doprinos razvoju zelenih tehnologija u brodogradnji kroz promociju razvoja makroregionalnog klastera u ovom specifičnom sektoru što promiče svjetsku konkurentnost i kompetitivnost tvrtki u navedenom sektoru jadransko-jonske regije, potičući razvoj novih rješenja i inovacija, intenzivirajući aktivnosti umrežavanja dionika u navedenom sektoru te stvaranje zajedničkih strategija i projekata prateći pritom ciljeve utvrđene temom ''Plavih tehnologija'' unutar prvog stupa dugoročne EU strategije ''Plavog rasta'' te EUSAIR strategije.

Specifični ciljevi projekta su:

  • stvaranje i razrada studije izvodljivosti za razvoj makroregionalnog klastera zelenih tehnologija i novih materijala jadransko-jonske regije prateći tematiku ''Plavog rasta'';
  • razvoj i unaprjeđenje sustava platforme za umrežavanje ciljnih dionika te njihovo informiranje o specifičnim EU strategijama, programima i inicijativama te nacionalnim i regionalnim potpornim sustavima za sektor zelenih tehnologija u brodogradnji unutar jadransko-jonske regije;
  • razvoj, ažuriranje te unaprjeđenje platforme za umrežavanje ciljnih dionika kartacijom klastera, znanstveno-istraživačkih centara te tvrtki unutar brodograđevnog sektora.

Kroz ovaj se projekt kapitaliziralo više dosad provedenih projekata sufinanciranih od strane IPA Adriatic CBC programa čiji je cilj bio doprinos razvoju makroregionalnih klastera a to su: Cluster Club, SMART INNO te AdriMob.

Ukupan budžet projekta iznosio je 521.600,00 EUR, od čega je IDA-i namijenjeno 86.000,00 EUR. Pritom je EU sufinancirala 85 % ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Vodeći partner projekta je Unioncamere del Veneto, a ostali partneri uz Istarsku razvoju agenciju su: Provincia di Pesaro e Urbino, Friuli Innovazione i Regionalna ekonomska zajednica REZ Zenica, a suradnici projekta su Istarska županije, Regione Marche i Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Više informacija možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici: www.bluetechproject.eu