HIVES

Projekt HIVES (High level Innovation for a Value-driven Exploitation of a joint S 3 in the Adriatic area) odobren je za financiranje u sklopu programa Jadranske prekogranične suradnje 2007-2013, ciljanog natječaja Europske strategije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR).

Glavni je cilj projekta HIVES bio kapitalizacija stečenog iskustava iz već provedenih projekata u sklopu programa Jadranska prekogranična suradnja kroz razmjenu i usklađivanje relevantnih podataka vezanih na četiri prioritetna stupa EUSAIR strategije. Na taj način povećava se dugoročan utjecaj prekogranične suradnje kroz razmjenu podataka i informacija o istraživanjima, tehnologijama i poslovnim mogućnostima u području Strategija pametnih specijalizacija (S3). Ukupan budžet projekta iznosi 1.050.000,00 EUR dok je IDA-i namijenjeno 90.000,00 EUR od kojih EU sufinancira 85 %. Projekt je završio u studenome 2016. godine.

Vodeći partner projekta je Sveučilište Teramo iz Italije, a ostali partneri uz IDA-u; Regija Marche, Fakultet politehnike regije Marche, Punto Europa Konzorcij Cope, Regionalna razvojna agencija za ekonomski razvoj (BIH), Gospodarska komora Chieti i Univerzitet Donja Gorica.

http://www.hives-project.eu/

https://www.facebook.com/HIVES-Project-165188023939697/?fref=ts

https://twitter.com/HivesProject