Poduzetnik – Istarska županija 2017

Potpisivanjem Ugovora o poslovnoj suradnji na provedbi Programa kreditiranja poduzetnika "Poduzetnik – Istarska županija 2017", stvoreni su uvjeti za osiguranje povoljnih kredita poduzetnicima. Nova kreditna linija realizirati će se s poslovnim bankama:

  • Erste banka d.d.
  • Istarska kreditna banka Umag d.d.
  • PBZ banka d.d.
  • Raifeissen banka d.d.

Korisnici kredita prema ovom Programu mogu biti subjekti malog gospodarstva, koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, u većinskom privatnom vlasništvu koji ulažu na području Istarske županije, bez obzira na sjedište ili prebivalište i to:

  • aktivni obrti,
  • mala i srednja trgovačka društva,
  • zadruge,
  • profitne ustanove

Veličina ukupnog kreditnog fonda za Program iznosi 60.000.000,00 kuna. Kamatne stope su izrazito povoljne i iznose:

  • promjenjiva, 1,92% do 2,30% (kamata se naplaćuje mjesečno u tijeku korištenja kredita, počeka i otplate) – investicijski krediti
  • fiksna, 2,20% do 2,80% - trajna obrtna sredstva


Svaki Korisnik kredita kojemu se isplati potpora Istarske županije temeljem ovog Programa, postaje primatelj potpore male vrijednosti za visinu subvencije kamate; sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama ("Narodne novine" br. 72/13, 141/13).

Datoteke: