Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centar - ABC“

CILJ PROJEKTA: 

Potaknuti gospodarski rast kako Šibensko-kninske županije, tako i cijele Jadranske Hrvatske pružanjem usluga visokokvalitetne poduzetničke infrastrukture poduzetnicima i poduzetničkim potpornim institucijama u pozitivnom poslovnom okruženju.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

Stara poslovna zgrada u kompleksu bivše tvornice TLM d.o.o. u Šibeniku će se rekonstruirati i opremiti, čime će se malim i srednjim poduzećima na području županije omogućiti: korištenje usluga poslovne infrastrukture i opreme objekta te usluga koje pružaju poduzetničke potporne institucije. S obzirom na to da Istarska razvojna agencija ima veliko iskustvo u upravljanju poduzetničkim inkubatorima, uloga IDA-e u ovom projektu je prenošenje iskustva, kao primjer dobre prakse.

Projekt će se provoditi u 3 faze:

1) Rekonstrukcija, unutarnje uređenje i opremanje objekta;

2) Tehničko opremanje i nabava intelektualnog vlasništva;

3) Promocija projekta.

STATUS I TRAJANJE:

U provedbi. Trajanje projekta je 24 mjeseci (04. rujna 2017. - 04. rujna 2019.).

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta je 19.989.485,60 HRK.

PARTNERI:

Nositelj projekta je Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije. Šibensko-kninska županija, Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. i STEP RI d.o.o. Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci su partneri u projektu.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Projekt se financira sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija, u okviru poziva „Razvoj poslovne infrastrukture“.

 Kontakt osoba za više informacija je Tamara Kiršić - tamara.kirsic(at)ida.hr