ATLAS – Adriatic Cultural Tourism Laboratories

Održivo upravljanje regionalnim razvojem

Interreg V-A Italija - Hrvatska 2014. - 2020.

18 mjeseci (01/2018. - 06/2019.)

http://www.italy-croatia.eu/

Ukupna vrijednost projekta

Budžet IDA

Glavni partner:

  • (ITALIJA) Friuli Innovazione

Ostali partneri:

  • Gospodarska komora regije Veneto (ITALIJA)
  • Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o (HRVATSKA)
  • Razvojna Agencija SIPRO (ITALIJA)
  • Step Ri – Znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci (HRVATSKA)
  • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (HRVATSKA)
  • Udruga klastera regije Puglia (ITALIJA)
  • Znanstveni park Tecnopolis (ITALIJA)

Cilj projekta je jačanje i razvoj ICT alata u svrhu promocije kulturnog turizma kao neiskorištenog potencijala u zemljama partnerima. Kroz projekt doći će do podizanja kulturnog stvaralaštva koristeći inovativne pristupe kroz poticanje transnacionalne suradnje u području kulturnog turizma, razmjene najboljih praksi u području destinacijskog menadžmenta kulturnog turizma, predstavljanja pilot modela upravljanja  kulturnim destinacijama.

Aktivnosti IDA-e obuhvaćaju koordinaciju i provedbu projekta kroz sljedeće elemente: vođenje i koordinacija radnog paketa Diseminacija i komunikacija, izrada komunikacijskog plana, , izrada promotivnog videa u cilju promocije projekta, promocija projekta putem socijalnih medija, administrativne aktivnosti, organizacija sastanaka i radionica na području Istarske županije, izvještavanje prema kontrolnom tijelu, sudjelovanje u izradi pilot projekata.

Kontakt: