Progetti UE attuali

Europski strukturni i investicijski fondovi - OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020

https://strukturnifondovi.hr/

Europski socijalni fond - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020

http://www.esf.hr/