Aktualni EU projekti

Transport i logistika

Projekt Sustainable Transport Solutions And Innovative Governance Schemes For Improving Connectivity In Central Europe (SUSTANCE) odobren je putem programa Interreg Central Europe 2021.-2027., prioritetna os 3. - Suradnjom za povezaniju Središnju Europu, promoviranjem multimodalnosti i poboljšanje prometnih veza članica programskog područja. Nositelj projekta je Central European Initiative Executive Secretariat/ Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro-Europea, a ciljevi projekta su: Poboljšati pristupačnost ruralnih ... Pročitaj više...

Plava i zelena ekonomija

Projekt IN4Blue (Social impact INcubators FOR strenghtening the capacity of Adriatic region to support the sustainable industry transformation of the BLUE economy sector kandidiran je na natječaj Interreg VI-A Italija - Hrvatska 2021. - 2027., 1. poziv za podnošenje prijedloga (IT-HR Clusters), tematsko područje - održivi plavi rast kroz jačanje poduzetničkih vještina te inovativnu suradnju sektora kulturnih i kreativnih industrija ... Pročitaj više...

Održivo upravljanje regionalnim razvojem

Projekt ToFoLa_ADRIA (Tourism in the forests and green lagoons of the Adriatic through historic wooden boats) kandidiran je na natječaj objavljen u sklopu programa Interreg Italy-Croatia 2021-2027., strateško područje – kultura i turizam u svrhu održivog razvoja, strateški cilj: 4.1. – Poboljšanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj inkluziji i inovaciji, usmjeren na razvoj novih turističkih proizvoda ... Pročitaj više...

Transport i logistika

Projekt Best4.0 (Blue Economy Sectors Digital Transpormation towards Industry 4.0) kandidiran je na natječaj Interreg V-A Italija - Hrvatska 2021. - 2027., 1. poziv za podnošenje prijedloga (IT-HR Clusters), tematsko područje – poticanje uvođenja digitalnih inovacija. Mnogi etablirani sektori i sektori u nastajanju plavog gospodarstva danas trebaju inovacije, prijenos tehnologije i digitalizaciju proizvoda i procesa. Posljedica je to nedostataka u ... Pročitaj više...

Transport i logistika

Projekt TRANSPONEXT ima za cilj poduprijeti održivi rast prekograničnog intermodalnog prometa i multimodalne veze koje generiraju pomorski čvorovi u programskom području kroz modernizaciju ICT alata i implementaciju inovativnih i originalnih rješenja u cilju poticanja kvalitete, sigurnosti, učinkovitosti i ekološke održivosti prometnih usluga. Da bi se to postiglo projekt kapitalizira glavne rezultate i rezultate projekta TRANSPOGOOD (Italija- Hrvatska 2014.-2020.) i nastavlja ... Pročitaj više...