Aktualni EU projekti

Projekt NABI usmjeren je na razvoj edukativnih materijala koji će obuhvatiti inovativna rješenja, a koja doprinose prilagodbi klimatskim promjenama u urbanim sredinama. Projektom će se doprinijeti povećanju razumijevanja i prihvaćanju alternativnih mogućnosti upravljanja zelenim površinama, a koje će se temeljiti na prirodnim rješenjima poput uspostave kišnih vrtova kao jedne od mogućnosti u domeni upravljanja oborinskim vodama što je ujedno i ... Pročitaj više...

Europski strukturni i investicijski fondovi - OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020

https://strukturnifondovi.hr/

NAZIV PROJEKTA COWORKING PULA, KK.03.1.2.19.0001 KRATKI OPIS PROJEKTA Cilj projekta je uspostava poduzetničkog centra s ciljem omogućavanja povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva te jačanja poduzetničke klime na Urbanom području Pula. Projekt obuhvaća rekonstrukciju i uređenje zgrade Mehanike u svrhu prenamjene u poduzetnički centar Coworking Pula. Vlada RH je u rujnu 2018. godine prepoznala značaj projekta te je temeljem ideje osmišljene ... Pročitaj više...

Projekt „MIMOSA“ strateški je projekt u sklopu programa prekogranične suradnje Italija – Hrvatska, a ujedno predstavlja i nastavak na aktivnosti projekta u koji je IDA uključena kao partner. Glavni cilj projekta je povećanje multimodalnosti i poboljšanje dostupnosti usluga, smanjenje emisija CO2 te doprinos održivoj mobilnosti putnika u programskom području. IDA će u sklopu projekta provesti dvije pilot aktivnosti: uspostava pametne ... Pročitaj više...

Projekt ICARUS usmjeren je na poboljšavanje kvalitete i sigurnosti te ekološke održivosti pomorskih i obalnih prijevoznih usluga promovirajući multimodalnost u programskom području Hrvatske i Italije. U sklopu projekta bit će provedena analiza nedostataka i potreba mobilnosti u programskom području, a glavni cilj projekta jest razvijanjem „zelenih“ načina prijevoza putnika smanjiti štetne posljedice koje nastaju masovnom uporabom osobnih automobila. Isto tako ... Pročitaj više...

Projekt je usmjeren na jačanje prekograničnih kapaciteta za umrežavanje i ulaganje u inovacije malih i srednjih poduzeća u sektoru akvakulture i ribarstva u programskom području. Posebni ciljevi projekta usmjereni su na istraživanje potreba za naprednim tehnologijama i financijskim instrumentima kod malih i srednjih poduzeća u području akvakulture i ribarstva u prekograničnom području Hrvatske i Italije te na osmišljavanje pilot aktivnosti ... Pročitaj više...

Projekt ima za cilj poboljšati kvalitetu, sigurnost i održivost okoliša u pomorskom prijevozu promovirajući multimodalnost i eko-inovativna rješenja za pomorski i obalni prijevoz u programskom području Italije i Hrvatske. Posebni ciljevi projekta usmjereni su na analizu ruta pomorskog putničkog prometa u programskom području te potencijala za infrastrukturnu podršku, kako bi se ojačala multimodalna rješenja povezivanja u pomorskom prometu, posebno u ... Pročitaj više...

Cilj i opis projekta: Mreža informacijskih centara Europe Direct jedno je od glavnih sredstava koja Europska unija koristi za informiranje europskih građana o EU-u, a osobito o pravima građana EU-a i o prioritetima EU-a (naročito o strategiji rasta Europa 2020), te za promicanje participativnog građanstva na lokalnoj i regionalnoj razini. Također, jedan od glavnih ciljeva je i promicanje participativnog građanstva ... Pročitaj više...

Europski socijalni fond - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020

http://www.esf.hr/

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a, ponajprije među djecom svih uzrasta i mladih. Planirane aktivnosti uključuju: uređenje 'Znanstvenog vrta' pri Centru za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije u Puli i nabavu potrebne opreme, organizaciju programa 'Mali znanstvenik' i 'Znanstveni doručak' te umrežavanje organizacija civilnog društva, javnog i znanstvenog te razvojnog ... Pročitaj više...

Projekt QNeST PLUS odobren je za financiranje u sklopu 4. ograničenog javnog poziva programa Interregg ADRION te mu je glavni cilj kapitalizacija rezultata projekta QNEST provedenog u sklopu prethodnog javnog poziva. Planirane aktivnosti: - promocija rezultata projekta QNEST, s naglaskom na QNEST brend i aplikaciju te vezane rute na prekograničnom području Jadransko-jonske regije putem webinara, okruglih stolova i međunarodnih konferencija; ... Pročitaj više...