Jamstveni fond

Od kada je IDA 2005. godine u suradnji s Istarskom županijom osnovala Konzorcij za jamstva „Istra 21“ te uspostavila Jamstveni fond, poduzetnicima je u Istarskoj županiji dodatno olakšan pristup financiranju i nastup prema poslovnim bankama u smislu zadovoljavanja uvjeta jamstvenih instrumenata.

Od trenutno aktivnih kreditnih linija IDA-e, program Jamstvenog fonda primjenjiv je na kreditnu liniju „Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije“, koja je u provedbi od 2014. godine.
Predmetna kreditna linija realizira se uz sredstva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta prema detaljno zadanim uvjetima istoga.

Ovdje možete preuzeti:

Kontakt osoba: