MISIJA

MISIJA

Kreiranje i provedba mjera za razvoj poduzetništva s ciljem podizanja konkurentnosti gospodarstva Istarske županije.

VIZIJA

VIZIJA

IDA je dinamična, fleksibilna, inovativna razvojna agencija orijentirana na razvoj Istarske županije kao gospodarski konkurentne regije visokog životnog standarda.

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. osnovana je 14.12.1999. godine kao prva regionalna razvojna agencija u Republici Hrvatskoj te kao ključno operativno tijelo za provedbu razvojnih programa Istarske županije.
Osnivači IDA-e su Istarska županija i svih 10 istarskih gradova: BujeBuzet, LabinNovigrad, PazinPoreč, PulaRovinj, Umag i Vodnjan.

Rezimirajući dosadašnje projektne uspjehe, IDA je od svog osnivanja provela 50 EU projekta ukupne vrijednosti preko 500 milijuna kuna, od čega je za IDA-u odobreno 54 milijuna kuna.
Trenutno je 9 aktualnih projekata u provedbi, ukupne vrijednosti 107 milijuna kuna, od čega je za IDA-u odobreno ukupno 8 milijuna kuna. U fazi kandidature trenutno je 5 projekata u sklopu raznih programa međunarodne suradnje. U tijeku provedbe je više projekata u sklopu raznih programa međunarodne suradnje kao i značajan strateški projekt COWORKING Pula koji se financira u sklopu ITU mehanizma urbanog područja Pula.

Razvojne aktivnosti IDA-e razvijale su se gradualno kroz godine sukladno potrebama poduzetnika na terenu te su usmjerene danas na:

Brošura ISTARSKE RAZVOJNE AGENCIJE

20 godina Istarske razvojne agencije

15 godina Istarske razvojne agencije 

GLAVNE DOMENE DJELOVANJA

PODUZETNIŠTVO

PODUZETNIŠTVO

Kreiranje i provedba mjera za razvoj poduzetništva s ciljem podizanja konkurentnosti gospodarstva Istarske županije.

EU PROJEKTI

EU PROJEKTI

EU projekti glavni su izvor financiranja razvojnih programa Istarske razvojne agencije u različitim područjima što je čini samoodrživom agencijom.

EDUKACIJE

EDUKACIJE

Počevši od 2002. godine IDA se sustavno bavi razvojem ljudskih resursa u privatnom i javnom sektoru putem provedbe raznih obrazovnih programa i projekata.

STRATEŠKO PLANIRANJE

STRATEŠKO PLANIRANJE

Pametno strateško planiranje je temelj održivog društveno-gospodarskog razvoja Istarske županije te poluga bržeg rasta i razvoja.

ISTRAŽIVANJE, INOVACIJE I RAZVOJ

ISTRAŽIVANJE, INOVACIJE I RAZVOJ

U strateškoj i financijskoj perspektivi Europske unije do 2020. godine, istraživanje, razvoj i inovacije predstavljaju jedan od glavnih prioriteta u cilju postizanja pametnog, održivog i uključivog rasta.

OSTALE INFORMACIJE