Plan razvoja Istarske županije 2022.-2027.

Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana 12. rujna 2019. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Plan razvoja Istarske županije za razdoblje od 2021. – 2027. godine temeljni je srednjoročni akt strateškog planiranja, koji se donosi u svrhu definiranja posebnih ciljeva za provedbu dugoročnih akata strateškog planiranja, Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine te sektorskih i višesektorskih strategija.

Usmjeren je na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja Istarske županije, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, sukladno načelu partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja, a u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) i Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18),

Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove“  zadužena je za cjelokupnu koordinaciju i upravljanje postupkom izrade Plana razvoja Istarske županije te njegovih provedbenih dokumenata u suradnji s IDA-om obzirom na višegodišnje iskustvo u strateškom planiranju.
 

Plan razvoja Istarske županije za razdoblje 2022. do 2027. godine 

Kontakt osobe: