IQ - Istarska kvaliteta

Istarska razvojna agencija razvila je po ovlaštenju Istarske županije oznaku vizualnog označavanja kvalitete IQ – Istrian Quality - Istarska  kvaliteta – Qualità istriana. Znak IQ registriran je 2005. godine te su 2006. godine izrađeni relevantni pravilnici i oznaka je dodijeljena po prvi put vinu Malvazija istarska, a isto se 2013. godine proširilo na vino istarski Teran. 

Od 2018. do 2020. godine godine radilo se na razvoju brendiranja Istarske županije putem IQ oznake te su izrađeni i usvojeni Pravilnici o dodjeli oznake IQ za ekstra djevičansko maslinovo ulje, jaka alkoholna pića (komovica, biska, ruda i medenica), istarski pršut, med te istarski češnjak kako bi se procesu brendiranja pristupilo na sustavan način.

Pravo uporabe znaka IQ dodjeljuje se proizvodima i uslugama natprosječne kvalitete, proizvedenim ili pružanim na području Istarske županije, nastalima kao rezultat istarske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije. 

Cilj programa evaluacije i dodjele oznake IQ  je:

  • iskoristiti potencijale Istarske županije kao regije i podići postojeću razinu kvalitete istarskih proizvoda, obzirom da koncept zemlje ili regije podrijetla dobiva sve više na važnosti na međunarodnom tržištu
  • potaknuti razvoj domaće proizvodnje i proizvodnih tehnologija, te izdizanje iste iz konkurentskog okruženja
  • potaknuti kreativnost, stvaralaštvo, inovacije
  • promovirati Istarsku županiju te istarski identitet i brend kroz proizvode i usluge na regionalnom, nacionalnom, europskom i svjetskom tržištu
  • sustavna edukacija i potpora  korisnicima i nositeljima oznake
  • umrežavanje institucija u zajedničkom nastojanju da se iskoristi turistički potencijal Istarske županije u procesu brendiranja.

Uz Istarsku razvojnu agenciju koja je nositelj projekta, partneri u provedbi programa su Agencija za ruralni razvoj Istre - AZRRI, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Istarska županija- Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, Istarska županija - Upravni odjel za turizam te Klaster IQ – Klaster za promociju proizvoda iz Istre. 

Kontakt osoba: