Inkubatori i coworking Pula

Glavni cilj aktivnosti podrške,  koje je IDA pokrenula u vidu uspostave mreže poslovne infrastrukture u Istarskoj županiji, je osnažiti poduzetničko okruženje te potaknuti samozapošljavanje i rast i razvoj mladih inovativnih poduzetnika, a posebice onih koji ulažu u razvoj novih tehnologija.

Trenutno su na području Istarske županije dostupni poduzetnički inkubatori u Poreču, Vodnjanu, Buzetu, Pazinu i Općini Barban te coworking prostori u Labinu i Rovinju koji su uspostavljeni ponajprije zahvaljujući ESI fondovima, što je i potaknulo inicijativu stvaranja "mreže inkubatora Istarske županije". Osim navedenog, trenutno je u tijeku i izgradnja poduzetničkog centra Coworking Pula u okviru provedbe aktivnosti integriranog teritorijalnog ulaganja za urbano područje Pula.

IDA-ine aktivnosti podrške:

  • koordinacija aktivnosti umrežavanja 
  • prikupljanje i objedinjavanje te objava podataka s ciljem jačanja poduzetničkog okruženja u Istarskoj županiji
  • informiranje i pružanje stručne savjetodavne pomoći uključenim jedinicama lokalne samouprave i zainteresiranim poduzetnicima
  • organizacija promotivnih događanja i edukacija za korisnike
  • izrada digitalne aplikacije kao funkcionalnog temelja za operativnu provedbu aktivnosti mreže

Kontakt osoba: