Javni sektor

Glavni cilj obrazovnih programa koje IDA provodi za javni sektor  jačanje je ljudskih resursa javnih poduzeća i jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije. Smisao je provedbe ovih obrazovnih programa upoznati djelatnike javnog sektora s programima razvoja poduzetništva na državnoj i županijskoj razini te mogućnostima korištenja financijskih sredstava Europske unije. Pružanjem usluga treninga ovome kadru neposredno se djeluje na uspješnost poslovanja jedinica lokalne samouprave, a same edukativne aktivnosti namijenjene su djelatnicima javnog sektora na svim razinama. 

 

Kontakt osoba: