Poduzetništvo

Iznimno dobri gospodarski pokazatelji u proteklom razdoblju koji Istarsku županiju svrstavaju u sam vrh Republike Hrvatske po konkurentnosti i gospodarskoj snazi plod su između ostalog kvalitetnih razvojnih programa za stimuliranje samozapošljavanja te rasta i razvoja poduzetništva općenito u Istarskoj županiji. 

IDA već punih 20 godina uz podršku Istarske županije te u suradnji s jedinicama lokalne samouprave te ostalim dionicima razvoja na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini  radi na osmišljavanju  i provedi razvojnih programa za poduzetnike, temeljeći ih na realno iskazanim potrebama na području Istarske županije, uz nužnu prilagodbu trenutnoj gospodarskoj situaciji.

Ključne su u smislu realnog učinka na razvoj poduzetništva u Istarskoj županiji sljedeće aktivnosti:

  • pružanje financijske podrške putem ciljano razvijenih kreditnih linija i jamstvenog fonda;
  • razvoj poduzetničke infrastrukture (poduzetnički inkubatori i coworking prostori, poduzetničke zone, klasteri);
  • priprema i provedba obrazovnih programa za poduzetništvo; 
  • privlačenje i promocija domaćih i stranih investicija te informiranje i savjetovanje poduzetnika o dostupnim mjerama za poticanje i razvoj poduzetništva na svim razinama.