IN4BLUE – Social impact INcubators FOR strenghtening the capacity of Adriatic region to support the sustainable industry transformation of the BLUE economy sector (Interreg Italy-Croatia 2021.-2027.

Plava i zelena ekonomija

Interreg Italy - Croatia

1.1.2024.-30.6.2026.

https://www.italy-croatia.eu/web/italy-croatia

Ukupna vrijednost projekta

Budžet IDA

Glavni partner:

  • (HR) Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o.

Ostali partneri:

  • ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (IT)
  • Consiglio d’Europa (IT)
  • Friuli Venezia Giulia Autonomous Region (IT)
  • Grad Kaštela (HR)
  • INOVAcija Zadar (HR)
  • IRI Centar Ltd. ((HR))
  • Istarska županija (HRVATSKA)
  • Tecnopolis PST Bari (IT)
  • Venetian Cluster (IT)

Projekt IN4Blue (Social impact INcubators FOR strenghtening the capacity of Adriatic region to support the sustainable industry transformation of the BLUE economy sector kandidiran je na natječaj Interreg V-A Italija - Hrvatska 2021. - 2027., 1. poziv za podnošenje prijedloga (IT-HR Clusters), tematsko područje - održivi plavi rast kroz jačanje poduzetničkih vještina te inovativnu suradnju sektora kulturnih i kreativnih industrija te ciljanih dionika u području plave ekonomije (pomorski prijevoz i obalni turizam). 
            
Projekt IN4BLUE unapređuje poduzetničke, digitalne i zelene kapacitete CCI-ja, malih i srednjih poduzeća u lancu vrijednosti plave ekonomije i drugih društvenih aktera za poticanje inovacija i zajedničkog stvaranja održivijih proizvoda/usluga te integrira društvene aktere u inovacijski proces.
Projekt se nadograđuje na postojeću infrastrukturu za poslovnu podršku i organizacijske kapacitete projektnih partnera za isporuku prekograničnog programa inkubacije za digitalnu i zelenu tranziciju obalnog turizma i pomorskog prometa koji je relevantan za obje zemlje.

Rezultati projekta su:
1.    Ojačane vještine malih i srednjih poduzeća i društvenih aktera u digitalnim, zelenim i poduzetničkim aktivnostima, mjereno pomoću ENTRECOMP, DIGICOMP i GREENCOMP
2.    Povećana kohezija između društvenih i poslovnih aktera unutar lokalnog inovacijskog ekosustava za obalni turizam
3.    Održive usluge i poslovni modeli za sektor obalnog turizma, osmišljeni, nadograđeni, izmišljeni i podržani,
4.    Koncept usavršavanja koji promiče projekt evaluiran kroz razvijeni alat za mjerenje učinka koji doprinosi održivosti i replikaciji istog


Glavni CILJ projekta je izgraditi i aktivirati prekograničnu sustavnu potporu ključnih razvojnih dionika za jačanje vještina i kapaciteta lokalnih aktera (CI, plavo gospodarstvo i drugi) da djeluju i postanu dio aktivnosti digitalne i zelene tranzicije u sektor plavog gospodarstva, koji omogućuje pozitivne sinergijske učinke na inovativnost, otpornost i održivu konkurentnost jadranske regije.


Uloga IDA-e:     
IDA će za vrijeme trajanja projekta upravljati projektnim aktivnostima za cijeli projekt, koorinidrati voditelje radnih paketa, pratiti rokove i izvršavanja obaveza definiranih radnim paketima,  organizirati diseminaciju projektnih aktivnosti i izradu promotivnih materijala, financijski koordinirati projekt, mapirati aktivnosti, implementirati kreativne laboratorije, organizirati IN4Blue treninge i programe osposobljavanja te IN4Blue programe potpore transferabilnosti usluga.