SUSTANCE - Sustainable pUblic transport Solutions and innovaTive governANCE schemes for improving connectivity in Central Europe

Transport i logistika

Interreg Central Europe

36 mjeseci (04/2023 - 03/2026)

https://www.interreg-central.eu/

Ukupna vrijednost projekta

Budžet IDA

Glavni partner:

 • Central European Initiative - CEI (Italija)

Ostali partneri:

 • Eurac - Institut za regionalni razvoj (Italija)
 • Gyõr-Sopron-Ebenfurth Railway Corp. (Mađarska)
 • HŽ putnički prijevoz d.o.o. (HRVATSKA)
 • Istituto sui Trasporti e la Logistica – ITL (ITALIJA)
 • Istitut za promet i transport Ljubljana (Slovenija)
 • Slovenske željeznice - Putnički prijevoz (Slovenija)

 

Projekt Sustainable Transport Solutions And Innovative Governance Schemes For Improving Connectivity In Central Europe (SUSTANCE) odobren je putem programa Interreg Central Europe 2021.-2027., prioritetna os 3. - Suradnjom za povezaniju Središnju Europu, promoviranjem multimodalnosti i poboljšanje prometnih veza članica programskog područja.

Nositelj projekta je Central European Initiative Executive Secretariat/ Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro-Europea, a ciljevi projekta su:

 • Poboljšati pristupačnost ruralnih i udaljenih područja s glavnim prometnim koridorima i središtima korištenjem alternativnih oblika prijevoza
 • Povećati znanje i korištenje alternativnih oblika prijevoza stanovnika i turista, kao i promjenu u navikama putnika
 • Uspostaviti prekograničnu mrežu s ciljem jačanja dijaloga na prekograničnoj razini
 • Harmonizirati alternativne načine transporta i standardizaciju usluga

Planirane aktivnosti:

 • Upravljanje projektom i koordinacija
 • Komunikacijske aktivnosti
 • Povećanje znanja o putničkom prijevozu i putničkim navikama ruralnih područja
 • Analiza i pilot aktivnosti novih održivih rješenja u području mobilnosti na području Istarske županije

Uloga IDA-e:

Aktivnosti IDA-e usmjerit će se na povezivanje ruralnih područja Istarske županija s glavnim prometnim koridorima i središtima kombinacijom više oblika prijevoza, testirat će se nova prometna rješenja poput usklađivanja voznih redova, uvođenje IT rješenja za neprekinuti tijek informacija, pametnih i integriranih multimodalnih sustava plaćanja, dinamičkih planera putovanja te prekograničnih multimodalnih usluga.

Ukupan predviđeni budžet projekta je 2.013.259,00 EUR, od čega je za IDA- u kao partnera namijenjeno 194.600,00 EUR.

Kontakt: