TOFOLA_ADRIA - TOURISM IN THE FORESTS AND GREEN LAGOONS OF THE ADRIATIC THROUGH HISTORIC WOODEN BOATS

Održivo upravljanje regionalnim razvojem

Interreg Italy - Croatia

1.1.2024.-30.6.2026. (30 mjeseci)

https://www.italy-croatia.eu/web/italy-croatia

Ukupna vrijednost projekta

Budžet IDA

Glavni partner:

  • (IT) CONSORTIA CENTRE

Ostali partneri:

  • Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o. (HR)
  • LAGUNA S.N.C. of Azzalin Celestino C. (IT)
  • MARSERVIS d.o.o. (HR)
  • Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet (HR)
  • University of Padua (IT)
  • Venetian Agency for Innovation in the Primary Sector – Veneto Agricoltura (IT)
  • Wood Services Forestry Cluster FVG (IT)

Projekt ToFoLa_ADRIA (Tourism in the forests and green lagoons of the Adriatic through historic wooden boats) kandidiran je na natječaj objavljen u sklopu programa Interreg Italy-Croatia 2021-2027., strateško područje – kultura i turizam u svrhu održivog razvoja, strateški cilj: 4.1. – Poboljšanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj inkluziji i inovaciji, usmjeren na razvoj novih turističkih proizvoda temeljenih na povijesti brodogradnje tijekom Serenissima Republike Venecije.

Nositelj projekta je CONSORTIA CENTRE, a ciljevi projekta su:
• Diverzifikacija trenutne turističke ponude na sjevernom jadranskom području te promocija nedovoljno iskorištene destinacije duž obalnih i lagunskih područja
• Promocija korištenja prirodnih materijala (drva) u svrhu proizvodnje drvenih brodova iz lokalnih lanaca opskrbe korištenjem posebnog QR koda
• Rješenja dizajna i inženjeringa temeljena na uporabi IKT alata za rekonstrukciju dva prototipa drvenih brodova
• Identifikacija novih turističkih itinerera (kontinentalnih i morskih) koncipiranih kao jedinstveni turistički proizvod temeljenih na povijesti brodogradnje tijekom Serenissima Republike Venecije
• Razvoj lagunskih i obalnih nautičkih itinerara drvenim brodovima ("battana" ili drugi tipovi brodova kod Mlečana) moderniziranih u smislu tehnologije kako bi bila ekološki neutralna
• Definiranje poslovnog modela za turističke proizvode koji uključuju sažete itinerere, temeljen na dijalogu i stvaranju sporazuma između obalnih i unutrašnjih turističkih operatora radi uspostavljanja koordinirane, održive i inovativne ponude
• Realizacija prekograničnih obrazovnih i edukacijskih aktivnosti

Uloga IDA-e:     
Aktivnosti IDA-e biti će usmjerene na izradu videozapisa o tradicionalnoj brodogradnji, organizaciju eventa po modelu „Business cafe“ s predstavnicima brodogradilištima, pripremu studije za podršku razvoju turističkih proizvoda na pilot područjima, organizaciju novih itinerara za povezivanje šumskih područja s obalnim i lagunskim područjima, organizaciju okruglog stola ili panela dionika (razmjena najboljih praksi), zatim studijskog posjeta talijanskim brodogradilištima te postavljanje totema s ciljem pružanja različitih turističkih informacija.
Ukupan predviđeni budžet projekta je 1.898.742,28 EUR, od čega je za IDA-u kao partnera namijenjeno 277.000,64 EUR.