HAMAG-BICRO OBJAVIO JAVNI POZIV ISKAZ INTERESA ZA PROVODITELJE PROGRAMA AKCELERACIJE U SKLOPU MJERE “JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI“

HAMAG-BICRO OBJAVIO JAVNI POZIV ISKAZ INTERESA ZA PROVODITELJE PROGRAMA AKCELERACIJE U SKLOPU MJERE “JAČANJE AKCELERACIJSKE AKTIVNOSTI“