Nove prilike za poduzetnike najavljene na radionici u sklopu projekta BOND 2 HAMAG BICRO-a

Nove prilike za poduzetnike najavljene na radionici u sklopu projekta BOND 2 HAMAG BICRO-a