Otvoren Fond za MSP-ove u okviru inicijative Ideas Powered for Business

Otvoren Fond za MSP-ove u okviru inicijative Ideas Powered for Business