EDIH Adria edukacija "Primjena umjetne inteligencije u medicini"

EDIH Adria edukacija "Primjena umjetne inteligencije u medicini"