Predstavnici IDA-e sudjelovali na seminaru Vodećih partnera programa Interreg Italija-Hrvatska 2021 – 2027

Predstavnici IDA-e sudjelovali na seminaru Vodećih partnera programa Interreg Italija-Hrvatska 2021 – 2027