U IDA-i ODRŽANA RADIONICA NA TEMU 'EU FONDOVI U FUNKCIJI RAZVOJA PODUZETNIŠTVA' U SKLOPU PROJEKTA COWORKING PULA

U IDA-i ODRŽANA RADIONICA NA TEMU 'EU FONDOVI U FUNKCIJI RAZVOJA PODUZETNIŠTVA' U SKLOPU PROJEKTA COWORKING PULA