Poduzetnički centar COWORKING Pula

Europski strukturni i investicijski fondovi - OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020

36 mjeseci

https://strukturnifondovi.hr/

Project budget

Lead partner:

  • (CROATIA) Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o

Other partners:

  • Grad Pula – Pola (CROATIA)