TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Održivo upravljanje regionalnim razvojem

Projekt "Tehnička pomoć OPKK 2014.-2020. – Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o." financirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) te je glavni cilj bio jačanje i razvoj mreže podrške za javnopravna tijela u Istarskoj županiji, koja prijavljuju projekte za sufinanciranje putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
Navedeno je ponajprije podrazumijevalo pružanje javnopravnim tijelima konkretne savjetodavne podrške u pripremi i provedbi projekata te informiranje i edukaciju o mogućnostima strateškog planiranja i razvoja uz pomoć ESI fondova. Isto su tako osnaženi kapaciteti regionalnih koordinatora za pružanje podrške javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata.  
Ukupna vrijednost projekta bila je je 1.477.223,40 HRK, od čega je Europska unija sufinancirala 85 % iznosa, tj. 1.255.639,89 HRK.
Razdoblje provedbe: 09/2016.-05/2018. (20 mjeseci).