HQ_ISTRIA - Stimuliranje rasta malog i srednjeg poduzetništva Istarske županije putem visokokvalitetnih usluga podrške

Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Europski strukturni i investicijski fondovi - OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

18 mjeseci (06/2018. - 12/2019.)

https://strukturnifondovi.hr/

Ukupna vrijednost projekta

Budžet IDA

Glavni partner:

  • (HRVATSKA) Istarska razvojna agencija – IDA d.o.o

Istarska razvojna agencija nositelj je projekta, a cilj je razvoj i povećanje ponude usluga savjetodavne i stručne podrške, kao i usluga informiranja za male i srednje poduzetnike. Projektom će se osigurati učinkovita pomoć s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među malim i srednjim poduzetnicima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnima za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost i stopa preživljavanja MSP-ova. Ciljane skupine su MSP-ovi u različitim fazama njihova razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovane MSP-ove (koji posluju kraće od tri godine).

 

Kontakt: