TRANSPONEXT - Next generation in the transport of goods

Transport i logistika

Interreg Italy - Croatia

1.3.2024.-31.8.2026. (30 mjeseci)

https://www.italy-croatia.eu/web/italy-croatia

Ukupna vrijednost projekta

Budžet IDA

Glavni partner:

  • (HRVATSKA) KIP - Klaster intermodalnog prijevoza

Ostali partneri:

  • Adriafer S.r.l. (IT)
  • Agenzia di Sviluppo (IT)
  • Azienda Speciale della Camera di Commercio di Chieti (IT)
  • Consorzio Formazione Logistica Intermodale – CFLI (IT)
  • Elevante Trading & Consulting (IT)
  • Lučka uprava Ploče (HR)
  • Lučka uprava Zadar (HR)

Projekt TRANSPONEXT ima za cilj poduprijeti održivi rast prekograničnog intermodalnog prometa i multimodalne veze koje generiraju pomorski čvorovi u programskom području kroz modernizaciju ICT alata i implementaciju inovativnih i originalnih rješenja u cilju poticanja kvalitete, sigurnosti, učinkovitosti i ekološke održivosti prometnih usluga.

Da bi se to postiglo projekt kapitalizira glavne rezultate i rezultate projekta TRANSPOGOOD (Italija- Hrvatska 2014.-2020.) i nastavlja graditi snažnu prekograničnu suradnju kako bi poboljšalo korištenje TRANSPOGOOD platforma te olakšao i podržao nesmetan proces prijevoza u Programsko područje.

Projekt TRANSPONEXT fokusiran je na tri glavna skupa mjera za postizanje svojih ciljeva (1) pripremne radnje i strateški okvir (2) implementacije novih rješenja (3) razvoj i izvođenje programa prekogranične obuke..

Sva 3 pristupa se međusobno isprepliću i bitna su za uspjeh rezultata projekta. Prvi korak uključuje pripremne radnje za podršku razvoju zelenijih prijevoznih opcija putem izvođenja analize referentnih vrijednosti projekta, korištenjem naučenih lekcija iz TRANSPOGOOD-a projekta te definiranjem prekogranične strategije i akcijskog plana za intermodalni transport. Cilj je da se u programskom području definira i ponudi rješenje za smanjenje uskih grla identificiranih u intermodalnom i multimodalnom prijevozu tereta korištenjem inovativnih rješenja i suvremenih ICT alata. Dionici u prometu, a posebno javna tijela imat će koristi od ovih rezultata koje mogu koristiti i implementirati u lokalne/regionalne/nacionalne strategije. Sljedeći pristup uključuje implementaciju novih rješenja u svrhu optimizacije i modernizacije intermodalne veze između Italije i Hrvatske. Da bi se to postiglo, projekt TRANSPONEXT implementira pet novih rješenja u različitim lukama i lokacijama na hrvatskoj i talijanskoj strani kako bi se olakšao protok teretnog prometa, povećala učinkovitost i smanjili troškovi prijevoza povećanjem dostupnosti informacija.
 

Uloga IDA-e:
IDA će tijekom provedbe projekta nastaviti komunikaciju s interesnim skupinama prepoznatim u sklopu provedbe TRANSPONEXT projekta kako bi se poticao razvoj multimodalnosti i gospodarskih aktivnosti. Aktivnosti IDA-e biti će usmjerene na održivi teretni promet u programskom području te potenciranje multimodalnosti u sektoru prometa i logistike, te izrade zelenog akcijskog plana. Sudjelovati će u pružanju potrebnih informacija za modernizaciju TRANSPOGOOD platforme, biti aktivna u organizaciji treninga, izvješćivanja i medijskih, promotivnih aktivnosti.